PONDĚLÍ:

SDM Vyškov Street dance Míša junioři    15:30 do 17:30 hod.

ŠACHY I.                                                               14:00 do 15:30 hod.

ÚTERÝ:

KYTARA zač.                                                  15:00 do 16:00 hod.
       KYTARA POKR.                                                16:00 do 17:00 hod.
       MAŽORETKY                                                    16:00 do 18:00 hod.
       STREET DANCE s NIKY                                   18:00 do 19:30 hod.

 

STŘEDA:

      SDM Vyškov Street dance Míša děti               15:30 do 16:30 hod.
      SDM Vyškov Street dance junioři                 16:30 do 18:00 hod.
      Klub ,,Bav se v PINU“                                           16:00 do 18:00 hod.

ČTVRTEK:

MAŽORETKY                                                    16:00 do 17:30 hod.
       STREET DANCE s NIKY                                  18:00 do 19:30 hod.

PÁTEK:

DISCGOLF ml. a st.                                          15:00 do 16:30 hod.
       HAPPY DANCE se SIMČOU                               16:00 do 17:30 hod.
       ŠACHY II.                                                           14:00 do 15:30 hod.

SOBOTA:


Informace : tel. 720 373 994, Maják – SVČ Vyškov – J. Kováčová